11/04/2016

verpleegster die lijst invult bij oude dame die koffie drinkt

De SAR WGG is tevreden dat de Vlaamse Regering in een conceptnota een omvattende visie ontwikkelde over het zorg- en ondersteuningsbeleid voor ouderen. De raad heeft deze conceptnota getoetst aan de vijf principes van maatschappelijk verantwoorde zorg. Biedt dit concept meer kwaliteit, toegankelijkheid, sociale rechtvaardigheid, performantie en relevantie in de zorg en ondersteuning voor de ouder wordende Vlaming? Het antwoord op deze vragen is niet altijd positief.

SAR WGG

Welkom op de website van de Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid. De SARWGG adviseert de Vlaamse overheid op strategisch niveau. Dit wil zeggen dat de SAR WGG adviezen uitbrengt over de algemene beleidslijnen, decreten maar ook belangrijke besluiten. Dit kan op vraag van de Vlaamse Regering of uit eigen beweging.

Visienota's van de SAR WGG:

handen verschillende generaties