19/07/2016

kinderen met felgekleurde shirts die de handen boven elkaar stapelen De SAR WGG vindt dat de kinderbijslag een sterk universeel systeem moet zijn met een groot selectief luik om zo de opvoedingskost van kinderen te dekken en de kinderarmoede te bestrijden. Volgens de conceptnota zou het armoederisico met de vernieuwde kinderbijslag zeer beperkt afnemen. De raad vindt dit resultaat te pover. Hij verwacht dat de regering deze ambitie bijstelt na de armoedetoets en suggereert alvast enkele onderzoeksvragen voor de armoedetoets.

SAR WGG

Welkom op de website van de Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid. De SARWGG adviseert de Vlaamse overheid op strategisch niveau. Dit wil zeggen dat de SAR WGG adviezen uitbrengt over de algemene beleidslijnen, decreten maar ook belangrijke besluiten. Dit kan op vraag van de Vlaamse Regering of uit eigen beweging.

Visienota's van de SAR WGG:

handen verschillende generaties