09/02/2016

Syrisch jongetje met dikke trui aan de hand van zijn moederHoe zorgen we voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning voor de vele vluchtelingen die in Vlaanderen toestromen? Om deze vraag te beantwoorden is er volgens de SAR WGG eerst en vooral zicht nodig op hun noden en behoeften en de impact ervan op het beleidsdomein WVG. De raad vindt het immers belangrijk dat de zorg- en ondersteuningssectoren zich kunnen voorbereiden op bijkomende, soms specifieke, zorg- en ondersteuningsvragen. Voor de raad moet een gestructureerd en gecoördineerd beleid voor de opvang en integratie van de nieuwkomers gevoerd worden, met bijzondere aandacht voor niet begeleide minderjarige vluchtelingen en gezinnen met kinderen. De prioriteit moet gaan naar huisvesting, tolken en taalondersteuning. Daarnaast is bijkomende ondersteuning nodig voor de uitbreiding van expertise in het direct toegankelijk zorg- en ondersteuningsaanbod.

SAR WGG

Welkom op de website van de Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid. De SARWGG adviseert de Vlaamse overheid op strategisch niveau. Dit wil zeggen dat de SAR WGG adviezen uitbrengt over de algemene beleidslijnen, decreten maar ook belangrijke besluiten. Dit kan op vraag van de Vlaamse Regering of uit eigen beweging.

Visienota's van de SAR WGG:

handen verschillende generaties