07/12/2016

nagels in een bord verbonden met nylondraadDe SARWGG ondersteunt de brede visie van de Vlaamse regering op een nieuw ziekenhuislandschap. Het is een goede aanzet tot een betere afstemming van zorg en ondersteuning op de reële zorgbehoeften. De raad ziet zeer goede elementen in de zorgstrategische planning voor ziekenhuizen maar wenst dat dit verder vertaald wordt naar een globale planning die de zowel de verticale als horizontale netwerken omvat. Verticale netwerken zijn de netwerken tussen ziekenhuizen onderling. Horizontale netwerken betrekken alle zorg- en ondersteuningsactoren in een regio.

SAR WGG

Welkom op de website van de Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid. De SARWGG adviseert de Vlaamse overheid op strategisch niveau. Dit wil zeggen dat de SAR WGG adviezen uitbrengt over de algemene beleidslijnen, decreten maar ook belangrijke besluiten. Dit kan op vraag van de Vlaamse Regering of uit eigen beweging.

Visienota's van de SAR WGG:

handen verschillende generaties