07/10/2016

Bejaarde moeder en haar dochter poseren in het bosHet is goed dat met het geactualiseerd dementieplan opnieuw specifieke beleidsaandacht gaat naar het leven van en de zorg en ondersteuning voor personen met dementie en hun mantelzorgers. In een advies formuleert de SAR WGG enkele aanbevelingen bij dat nieuwe dementieplan. Zo vraagt de raad meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid en ondersteuning van de directe omgeving van personen met dementie.

SAR WGG

Welkom op de website van de Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid. De SARWGG adviseert de Vlaamse overheid op strategisch niveau. Dit wil zeggen dat de SAR WGG adviezen uitbrengt over de algemene beleidslijnen, decreten maar ook belangrijke besluiten. Dit kan op vraag van de Vlaamse Regering of uit eigen beweging.

Visienota's van de SAR WGG:

handen verschillende generaties