Advies conceptnota: 'Startnota Transitieprioriteit Zorg en Samenleven in 2050'

  advies op vraag
  Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
  Jo Vandeurzen

  Transitie naar ‘zorg en samenleven in 2050’ zet in op sociale cohesie en vermaatschappelijking
  De veranderingen inzake zorg en welzijn die moeten bijdragen aan de overkoepelende ‘Visie 2050’ van de Vlaamse Regering zijn in een conceptnota beschreven. De SAR WGG is heel tevreden dat daarbij duidelijk gewerkt wordt aan sociale cohesie en vermaatschappelijking van de zorg. De raad formuleert in zijn advies nog enkele aandachtspunten om deze begrippen werkelijk in de praktijk te brengen. Het is ook essentieel voor de raad dat de transitie naar zorg en samenleven in 2050 een inclusieve transitie wordt, met een geloofwaardig aanvoelen van de diversiteit aan mensen, doelgroepen, zorg- en ondersteuningsbehoeften en levensdoelen.

  Thema's en trefwoorden