Advies conceptnota zorg en ondersteuning op maat van alle gezinnen

    advies op vraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Jo Vandeurzen
    Nieuw werkingskader voor de diensten gezinszorg

    De Vlaamse Regering heeft een nieuw werkingskader voor de diensten gezinszorg uitgewerkt. De  SAR WGG  waardeert  dat  de  Vlaamse  Regering  met  deze  conceptnota een kader  creëert waarin wordt nagedacht over de manier waarop de gezinszorg in de toekomst best zal kunnen inspelen op uitdagingen zoals de vergrijzing, de vermaatschappelijking en de afbouw  van  de  ligduur  in  ziekenhuizen. In zijn advies formuleert de raad aandachtspunten bij dit toekomstgerichte kader.