Advies decreet betreffende de woonzorg

    adviesvraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Jo Vandeurzen
    Voorontwerp van decreet betreffende de woonzorg