Advies niet-dringend liggend ziekenvervoer

  advies op vraag
  Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
  Jo Vandeurzen
  Advies voorontwerp van decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer

  Met dit voorontwerp van decreet wordt een grote stap vooruit gezet voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer. De SAR WGG vindt het positief dat het voorontwerp van decreet minimale kwaliteitseisen voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer verplicht maakt en ook meer financiële transparantie voor de gebruiker voorziet. Toch is het werk niet af. Het zal hierna een zaak zijn om ook initiatieven te nemen die de financiële toegankelijkheid voor het niet-dringend liggend ziekenvervoer verzekeren.

  Thema's en trefwoorden