Advies toegankelijkheid assistentiehond

    advies op vraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Jo Vandeurzen
    Advies voorontwerp van decreet tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond

    Thema's en trefwoorden