Advies Vlaamse gezondheidsdoelstelling 'Gezonder leven'

  advies op vraag
  Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
  Jo Vandeurzen
  Strategisch plan 'De Vlaming leeft gezonder in 2025'

  De Vlaamse Regering wil de bevolking tegen 2025 gezonder laten leven door gezond te eten, zittend gedrag te vermijden, voldoende te bewegen, gezonder met alcohol om te gaan en tabak en drugs af te zweren. De SAR WGG vindt het goed dat deze nieuwe gezondheidsdoelstelling zich richt tot een algemeen gezonder leven voor en door alle burgers.

  Maar om effectief gezondheidswinsten te boeken, formuleert de raad enkele aanbevelingen bij het plan van aanpak.

  • Gezonder leven vraagt niet alleen inspanningen rond de fysieke gezondheid van mensen, er moet ook aan het welbevinden gewerkt worden.
  • Gezondheid wordt beïnvloed door de woon- en werksituatie, inkomens(on)zekerheid, opleiding, participatiemogelijkheden, … van een persoon. Maar het plan bevat te weinig engagementen van andere beleidsdomeinen en sectoren om hieraan te werken.
  • Binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin moeten allen sectoren en lijnen meewerken aan het behalen van de nieuwe gezondheidsdoelstelling. Zorgnetwerken en eerstelijnszones kunnen een bijzondere rol opnemen.
  • Het plan legt een te eenzijdige focus op het persoonlijk gedrag van mensen. Voor de SAR WGG moet het beleid ook werken aan de brede maatschappelijke oorzaken van ongezond gedrag, die buiten het gedrag en de leefstijl liggen.
  • Het plan blijft nog te veel vanuit het aanbod gestuurd en is te weinig afgestemd op de werkelijke behoeften in de bevolking.
  • Er zijn sterkere waarborgen en middelen nodig om ook kwetsbare groepen met dit plan te bereiken.
  • Er moet een beter evenwicht zijn tussen acties die mensen stimuleren om gezond gedrag te stellen (positieve insteek) en acties gericht op het verminderen van ongezond gedrag.
  • Om de gezondheid in alle lagen van de bevolking te laten toenemen, moet de Vlaamse Regering een beleid voeren dat de sociaaleconomische verschillen in gezondheid en welzijn structureel aanpakt.

  Thema's en trefwoorden