Jaarverslag 2014

    cover jaarveslag 2014 SAR WGG gezin waarover een paraplu wordt getekend door een handIn 2014 stond de zesde staatshervorming, die een grote impact heeft op het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin, centraal in de werkzaamheden van de SAR WGG. De SAR WGG zette sterk in op de advisering over het groenboek van de Vlaamse Regering over de zesde staatshervorming. De raad formuleerde zijn advies op strategisch en langetermijnniveau. Een loutere inkanteling van de nieuwe bevoegdheden is volgens de SAR dan ook onvoldoende om maatschappelijk verantwoorde zorg en ondersteuning voor de inwoners te verzekeren. In het jaarverslag komen naast het advies over de staatshervorming ook de andere adviezen en activiteiten van de SAR WGG aan bod.

    Thema's en trefwoorden