Gezinsbeleid maakt deel uit van welzijn- en gezondheidsbeleid. Meer, gezinsbeleid strekt zich uit over verschillende beleidsdomeinen. Het is een transversaal thema. Dit wil zeggen dat beleid allerhande impact heeft op gezinnen (incl. alleenstaanden) en dat daarom beleid de toets van de gezinsvriendelijkheid moet kunnen doorstaan.