Sociale rechtvaardigheid of equity is een moreel principe dat een rode draad moet vormen in het beleid rond welzijn en gezondheid. Iedereen moet een gelijk recht en een gelijke kans hebben op zorg en ondersteuning. Armoedebeleid valt onder sociale rechtvaardigheidsbeleid.