Nieuwe Vlaamse Raad WVG

    Op 31 december 2018 hield de SAR WGG ermee op. In het jaar 2019 ziet de nieuwe Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het levenslicht. Deze raad zal de opdrachten van de SAR WGG als adviesorgaan overnemen, maar zal daarnaast ook een overlegorgaan zijn. Het overleg heeft als ambitie om akkoorden met de Vlaamse Regering af te sluiten. Zodra de nieuwe Vlaamse Raad WVG in werking is, zullen wij u hierover informeren. De website van de Vlaamse Raad WVG is op dit moment nog in ontwikkeling.

     

    De decretale basis voor de oprichting van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kan u hier vinden.

    Thema's en trefwoorden