Advies EVA uitbetaling gezinsbijslagen

  advies op vraag
  Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
  Jo Vandeurzen
  Voorontwerp van decreet tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid, tot vaststelling van vergunningsvormen voor private uitbetalingsactoren en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin

  ​De raad kan zich vinden in het voorstel van de Vlaamse Regering voor de toekomstige organisatie van de uitbetaling van de kinderbijslag maar slechts op voorwaarde dat alle gezinnen in Vlaanderen kunnen blijven rekenen op een stabiele, correcte en stipt betaalde kinderbijslag. Toch is raad bezorgd over de impact van deze hervormingen op kwetsbare gezinnen en de non take-up van gezinsbijslagen. Daarom moet de armoedetoets snel verder uitgevoerd worden en moet met de resultaten van deze toets rekening gehouden worden.

  Thema's en trefwoorden