Advies inspectiediensten gezinsbijslagen

    advies op vraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Jo Vandeurzen
    Advies over het voorontwerp van instemmingsdecreet met het Samenwerkingsakkoord betreffende de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de bevoegdheden inzake gezinsbijslagen

    Thema’s en trefwoorden