Advies inspectiediensten gezinsbijslagen

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Advies over het voorontwerp van instemmingsdecreet met het Samenwerkingsakkoord betreffende de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van de bevoegdheden inzake gezinsbijslagen

Contact