Advies programmadecreet begrotingsopmaak 2019

    advies op vraag
    Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
    Bart Tommelein
    Advies over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019

    Thema’s en trefwoorden