Advies programmadecreet begrotingsopmaak 2019

    advies op vraag
    Vlaams minister van Begroting Financiën en Energie
    Bart Tommelein
    Advies over het voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019