Advies samenwerkingsakkoord kinderopvang in Brussel

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Voorontwerp van decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van (datum) tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot kinderopvang in Brussel

Elk kinderopvanginitiatief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet vanaf nu een vergunning hebben voordat het kinderen opvangt. De SAR WGG roept op om de inspectieverslagen transparant te communiceren naar de (potentiële) gebruikers van kinderopvang. De raad vraagt ook hoe het taalgebruik bij de inspecties zal geregeld worden en stelt voor om dit – indien nodig – vooraf duidelijk te bepalen.

Contact