Advies samenwerkingsakkoord verdeling van reserves (kinderbijslag)

    advies op vraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Jo Vandeurzen
    Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerking betreffende de verdeling van de reserves van de krachtens de AKBW erkende vrije fondsen op het moment van de overname van het beheer en van de betaling van de kinderbijslag door een deelentiteit

    Thema's en trefwoorden