Advies subsidiering lokale besturen

    advies op vraag
    Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
    Liesbeth Homans

    foto van draaiende tandwielen en mensen die ze aansturenDe Vlaamse Regering zal 7 sectorale subsidiestromen aan lokale besturen integreren in het gemeentefonds. De raad formuleert hierbij enkele bedenkingen.