Advies decreet overname revalidatie en PVT/IBW

  advies op vraag
  Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
  Jo Vandeurzen
  Voorontwerp van decreet betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieconventies en revalidatieziekenhuizen

  SAR WGG waardeert continuïteit en roept op voor zorgvernieuwing.
  Met de zesde staatshervorming werd Vlaanderen bevoegd over de psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieconventies en revalidatieziekenhuizen. De regering beslist pas over enkele jaren hoe een nieuw Vlaams beleid vorm krijgt. Daarom keurde ze een ‘overnamedecreet’ goed dat een continue werking garandeert van deze sectoren. Deze aanpak getuigt van realisme en pragmatisme. Het is voor de SAR WGG prioritair dat deze overgang vlot verloopt zodat niemand hinder of nadeel ondervindt van de staatshervorming.
  Tegelijkertijd bestaat het risico dat de vernieuwing van deze sectoren stilvalt. De raad roept daarom op om in te zetten op zorgvernieuwing, ook al in de ‘overnamefase’. Daarnaast wil de SAR WGG duidelijkheid krijgen over het nieuwe Vlaamse beleid opdat elke actor zich goed kan voorbereiden op de toekomst.