Advies luchtkwaliteit binnenmilieu voertuigen

  advies op vraag
  Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
  Jo Vandeurzen
  Voorontwerp van decreet houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen

  De raad is tevreden dat de Vlaamse Regering roken verbiedt in voertuigen waarin kinderen of jongeren meerijden. Het verbod geldt wanneer er minderjarigen tot 16 jaar in het voertuig aanwezig zijn. In een nieuw advies vraagt de raad om deze leeftijdsgrens naar 18 jaar te brengen. Want de negatieve effecten van passief roken op de gezondheid en de ontwikkeling van álle minderjarigen zijn groot.

  Bovendien speelt de sociaaleconomische achtergrond nog steeds een rol bij roken en meeroken. De kans dat kinderen passief meeroken en blootgesteld worden aan de schadelijke gevolgen van tabaksrook is groter in gezinnen met een lagere sociaaleconomische positie. Omdat dit gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn op volwassen leeftijd, vindt de raad het zeer goed dat de Vlaamse Regering zich met deze beleidsmaatregel expliciet op de bescherming van kinderen en jongeren richt.

  Thema's en trefwoorden