Advies ontwerpbesluit werk- en zorgtrajecten

  advies op vraag
  Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
  Jo Vandeurzen
  Advies over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten

  De SAR WGG is tevreden dat de Vlaamse Regering via een uitvoeringsbesluit de werk- en zorgtrajecten duurzaam verankert. Personen die ver van de arbeidsmarkt staan krijgen zo een structureel aanbod van trajecten op maat. Toch heeft de raad nog enkele bedenkingen en vragen bij de invulling van deze trajecten.

  • Deelnemers krijgen te weinig kansen en ondersteuning om de regie van het traject zelf te voeren.
  • De trajecten houden onvoldoende rekening met de grote diversiteit binnen de verschillende doelgroepen.
  • Hoewel er voor de werk- en zorgtrajecten een groeipad is uitgezet, is er veel twijfel of het aantal trajecten in de toekomst toereikend zal zijn. De raad waarschuwt voor een flessenhals, niet alleen bij de instroom maar ook bij de doorstroom vanuit deze trajecten.
  • Er zijn niet genoeg garanties voor een intensieve en nabije ondersteuning op de werkvloer voor de deelnemers die dit nodig hebben. Hiervoor moeten voldoende middelen ingezet worden.