Advies samenwerkingsakkoord gezinsbijslagen/alternerend leren

    advies op vraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Jo Vandeurzen
    Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en de vrijstelling van de inkomsten uit een winstgevende activiteit uitgeoefend in het kader van een studentenovereenkomst voor studenten die een alternerende opleiding volgen en die met een leerovereenkomst verbonden zijn

    Thema's en trefwoorden