Over ons

De Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) adviseert de Vlaamse overheid op strategisch niveau over het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid. We formuleren beleidsvoorstellen en schrijven mee aan de algemene beleidsvisie voor Vlaanderen.De SAR WGG groepeert het ruime middenveld met de voorzieningen, gebruikers en personeel in het beleidsdomein, de sociaal-economische organisaties en een aantal onafhankelijke experts.