De SARWGG geeft zowel reactief (op vraag van de Vlaamse regering) als proactief (op eigen initiatief) advies.

In het werkprogramma worden de thema’s voor de proactieve advisering opgelijst en kort omschreven. De raad streeft ernaar om over deze onderwerpen te adviseren in de periode van januari 2015 tot juli 2016.