Home

Zoeken op deze website?

De Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG) had de opdracht om de Vlaamse overheid te adviseren op strategisch niveau over het Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid. De SAR WGG formuleerde ook beleidsvoorstellen en schreef mee aan de algemene beleidsvisie over het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid in Vlaanderen.

Op 31 december 2018 hield de SAR WGG op te bestaan. Opvolging is verzekerd door de nieuwe Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze Vlaamse Raad WVG neemt de opdrachten van de SAR WGG als adviesorgaan over, maar is ook een overlegorgaan. Het overleg heeft als ambitie om akkoorden met de Vlaamse Regering af te sluiten.