9 jaar beleidsadvisering over welzijn, gezondheid en gezin

    Het referentiekader van de SAR WGG: uitgangspunten voor de toekomst

    In een laatste publicatie van de afscheidnemende Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid zijn het referentiekader en de uitgangspunten van deze raad samengebracht.
    De publicatie is een bundeling van de visienota’s van de raad.

    Thema’s en trefwoorden