Advies actieplan 4.0 Werk maken van werk in zorg en welzijn

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen

Het actieplan 4.0 maakt blijvend werk van concrete initiatieven die op korte termijn remediërend kunnen werken voor de tewerkstelling in zorg en welzijn. De raad vraagt om met alle betrokken en relevante actoren op het terrein snel aan de slag te gaan om deze voorgestelde acties sterker te onderbouwen en verder uit te werken.  

De SAR WGG meent dat de voorgestelde acties beter gekaderd moeten worden in een globale en strategische analyse van arbeid en tewerkstelling in de zorg- en welzijnssectoren. Ad hoc actieplannen zijn een te beperkt instrument om de koers van de tewerkstelling in deze sectoren werkelijk bij te sturen. Er is nood aan meer strategische analyse en visieontwikkeling, bijvoorbeeld over thema’s zoals beroepsprofielen en skill mix, statuten, gender, diversiteit en migratie. Kortom: er is nood aan een permanent orgaan dat die analyse  vanuit een toekomstgerichte interprofessionele en geïntegreerde benadering van beroepen in de zorg- en welzijnssectoren kan uitbouwen.

Contact