Advies algemene verordening gegevensbescherming

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Inburgering Wonen Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Liesbeth Homans