Advies bestuursdecreet

advies op vraag
Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Geert Bourgeois

​Het nieuwe bestuursdecreet schept duidelijkheid door het samenbrengen van diverse decreten. De raad is tevreden dat de Vlaamse regering ook een gemengd systeem van participatie opzet waar zowel rechtstreekse burgerparticipatie als het gestructureerde overleg met het middenveld een rol spelen.

In het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt binnenkort een nieuw overleg- en adviesorgaan opgericht. De raad verwacht dat alle bepalingen over de strategische adviesraden integraal worden overgenomen in het decreet dat het nieuwe overleg- en adviesorgaan opricht.

Contact