Advies conceptnota residentiële ouderenzorg

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Conceptnota residentiële ouderenzorg, een echte thuis voor kwetsbare personen

De SAR WGG is tevreden dat Vlaanderen met de conceptnota over de residentiële ouderenzorg voor het eerst ambities formuleert op lange termijn.

De raad kan zich in sterke make vinden in de visies en opties die worden voorgesteld maar is wel bezorgd om het budgettaire kader. De laatste jaren werd te weinig werd geïnvesteerd in de residentiële ouderenzorg om de evolutie van de vergrijzing te volgen. Er is dus eerst en vooral een inhaalbeweging nodig. Om de ambities van toegankelijke en kwaliteitsvolle woonzorg, die in de conceptnota worden beschreven, mogelijk te maken zijn er bovendien belangrijke budgettaire keuzes nodig. De raad roept op tot een grondig debat hierover binnen het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming én binnen de federale ziekteverzekering.
 
De 5 speerpunten in de conceptnota schetsen op een goede manier de kernprincipes van de residentiële ouderenzorg. In zijn advies geeft de raad per speerpunt enkele bedenkingen en bezorgdheden mee.

Contact