Advies decreet begeleidend comité personeelsgegevens VIA

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting van het Begeleidend Comité voor de opvolging van de monitor¡ng van personeelsgegevens in het kader van de Vlaamse lntersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren

Contact