Advies decreet begeleidend comité personeelsgegevens VIA

    advies op vraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Jo Vandeurzen
    Advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting van het Begeleidend Comité voor de opvolging van de monitor¡ng van personeelsgegevens in het kader van de Vlaamse lntersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren