Advies decreet bestuurlijke handhaving

advies op vraag
Vlaams minister-president
Geert Bourgeois

Naast het decreet voor het overheidstoezicht in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin schrijft de Vlaamse Regering nu een decreet ‘bestuurlijke handhaving’ waarin gelijkaardige zaken geregeld worden.

Het is voor de SAR WGG niet duidelijk wat het statuut van beide decreten is ten aanzien van de actoren in het beleidsdomein WVG.

Ook mist de raad een voldragen visie en merkt hij op dat de inspecteurs heel wat rechten krijgen terwijl de rechten van de geïnspecteerde te weinig benoemd worden.

Contact