Advies decreet betreffende de woonzorg

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Voorontwerp van decreet betreffende de woonzorg

Het voorontwerp van decreet over de woonzorg betekent nog niet de grote stap vooruit die de samenleving nodig heeft op vlak van langdurige zorg en ondersteuning. Dit is een ‘tussenstap’ - naar een meer ‘ontschot en vraag- en behoeftegericht decreet’ - met de verdienste een aantal zaken te actualiseren en bij elkaar te brengen. De Vlaamse Regering heeft duidelijk gezocht naar een evenwicht tussen ambitie en realisme waarmee de sectoren de volgende jaren aan de slag kunnen. Gelet op de 6de staatshervorming begrijpt de raad dat dit momenteel de meest realistische optie is. Toch is het enigszins teleurstellend dat de ambitie vandaag nog niet verder reikt. De woonzorg schreeuwt immers om evolutie naar meer kleinschaligheid, naar meer maatwerk, naar meer persoonsgerichte benaderingen van zorg en ondersteuning en dus naar meer aandacht voor de kwaliteit van het leven…

De raad vraagt in zijn advies om in het decreet doelstellingen breder te formuleren en meer instrumenten voor de opvolging van de beleidsvoornemens op te nemen. Daarnaast is de raad bezorgd over de afstemming met andere beleidsontwikkelingen, over de inzet van mensen en middelen en over de mogelijke ongewenste effecten van commercialisering in zorg en ondersteuning. Tenslotte bevat het advies nog een bespreking per artikel.

Contact