Advies Groenboek zesde staatshervorming

advies op eigen initiatief
Aanbevelingen bij de delen van het Groenboek Zesde Staatshervorming inzake gezondheidszorg, ouderenbeleid, hulp aan personen, gezinsbeleid en justitieel beleid.

De SAR WGG formuleert in dit advies aandachtspunten en aanbevelingen over de hoofdstukken uit het Groenboek die handelen over ouderenbeleid, ziekenhuisbeleid, geestelijke gezondheidszorg, preventief gezondheidsbeleid, eerstelijnsgezondheidszorg, mobiliteitshulpmiddelen, revalidatie, gezondheidsberoepen, gezinsbijslagen, FCUD, vervolgingsbeleid, justitiehuizen, jeugdsanctierecht en eerstelijns juridische bijstand.

De raad spreekt zich in dit advies in consensus uit over strategische lijnen van het beleid alsook over de gewenste beleidsopties.

Contact