Advies hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Advies over de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

De raad is tevreden dat met het decreet over de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden het recht van gedetineerden en hun naastbestaanden op integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening in de regelgeving wordt verankerd.

De raad meent dat doelstellingen en opdrachten in het decreet de juiste prioriteiten aanwijzen, maar stelt ook een paar aanvullingen voor. Daarnaast drukt de raad zijn bezorgdheid uit over de budgettaire ruimte voor de uitvoering van dit decreet.

De raad vestigt verder nog de aandacht op volgende thema's: de hulp- en dienstverlening aan naastbestaanden, de ondersteuning na ontslag: resocialisatie en reclassering, beperken van de kans op herval, fysieke en psychische gezondheid en preventie, individueel hulp- en dienstverleningsplan, het hulp- en dienstverleningsaanbod in Tilburg en de groei van de gevangenispopulatie. 

Contact