Advies interregionaal orgaan gezinsbijslagen

    advies op vraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Jo Vandeurzen
    Voorontwerp van decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de GGC en de Duitstalige Gemeenschap over het omzetten in de gezinsbijslagwetgeving van de betrokken EU-richtlijnen