Advies leerlingenbegeleiding BaO, SO, CLB

advies op vraag
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits
Voorontwerp van decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

CLB's krijgen volwaardige plaats in het zorglandschap.
Het onderscheid tussen de taken van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en de rol van de school in het uittekenen van eigen zorgbeleid wordt duidelijker. De raad schaart zich achter de opdrachtverklaring en de draaischijffunctie van de CLB’s. Dit geeft hen een volwaardige plaats in het zorglandschap. Het voorontwerp van decreet wil verder de rollen van de verschillende actoren in de leerlingenbegeleiding en de externe partners verduidelijken. De raad ondersteunt deze ambitie, maar meent dat er toch nog veel onduidelijkheid blijft bestaan.