Advies lokaal sociaal beleid

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen

Het decreet Lokaal Sociaal Beleid wordt gewijzigd in functie van het ‘planlastendecreet’. Er is gekozen voor een grondige aanpassing van het luik m.b.t. de sociale planning uit het decreet. De raad onderschrijft de opname van het lokaal sociaal beleidsplan in de meerjarenplanning. De opname van de betrokkenheid van de bevolking in het decreet is evenzeer een goede zaak.