Advies niet-dringend liggend ziekenvervoer

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Advies over het voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer