Advies niet-dringend liggend ziekenvervoer

  advies op vraag
  Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
  Jo Vandeurzen
  Advies over het voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer

  De SAR WGG adviseerde over een besluit van de Vlaamse Regering dat het decreet over de Vlaamse sociale bescherming uitvoert. De raad beperkte zich tot het maken van enkele veeleer technische opmerkingen, zonder een algemene appreciatie over het besluit uit te spreken. De raad vraagt om het besluit snel af te werken zodat alle actoren betrokken in de Vlaamse sociale bescherming snel duidelijkheid krijgen.

  Thema's en trefwoorden