Advies nieuw financieringssysteem voor infrastructuur sector personen met handicap

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

​De Vlaamse Regering voorziet een nieuw subsidie-instrument voor de infrastructuur voor personen met een handicap via het infrastructuurforfait. De SAR WGG is positief over het infrastructuurforfait omdat op deze manier ook de betoelaging voor de infrastructuur in de sector van de personen met een handicap (gedeeltelijk) via een ‘persoonsgericht’ systeem gebeurt, dat bovendien ook rekening houdt met de zorgzwaarte van de persoon met een handicap.

De SAR WGG heeft ook wat bemerkingen en vragen bij het nieuwe systeem. De raad is ook ongerust over de huisvesting voor personen met een lichte ondersteuningsnood die geen beroep kunnen doen op het infrastructuurforfait.

Tot slot maakt de raad de vergelijking met de infrastructuursubsidies in de residentiële ouderenzorg.

Contact