Advies sociale zekerheid Marokko

geen inhoudelijk advies
advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Advies over het Voorontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgiƫ en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Brussel op 18 februari 2014

Contact