Advies vizier 2030

advies op vraag
Vlaams minister-president
Geert Bourgeois
Advies Vizier 2030: een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen

De SAR WGG vindt het goed dat de Vlaamse Regering een langetermijnvisie ontwikkelt met doelen voor Vlaanderen in 2030. Maar de voorgestelde doelstellingen zijn te weinig concreet, onvoldoende gemotiveerd en tonen niet genoeg ambitie. Het voorstel is niet klaar om te dienen als responsabiliserend beleidskader.

De raad vraagt ook om meer evenwicht te brengen in de doelstellingen die te maken hebben met zorg en ondersteuning. Vlaanderen moet in 2030 niet alleen voorzien in een aanbod van zorg en ondersteuning dat toegankelijk en kwaliteitsvol is. De raad moedigt de Vlaamse Regering aan om doelstellingen te formuleren die duidelijk gericht zijn op kwaliteit en toegankelijkheid, maar ook op performantie, rechtvaardigheid en relevantie. Elk van deze vijf uitgangspunten van Maatschappelijk verantwoorde zorg moet evenveel aandacht krijgen.

Voor het uitgangspunt van rechtvaardigheid doet de raad zelf alvast twee voorstellen voor nieuwe doelstellingen. Met deze doelen benadrukt de raad het belang van solidariteit en sociale rechtvaardigheid. Het wegwerken van de sociale ongelijkheid in gezondheid en welzijn hoort daar ook bij.