Advies voorontwerp van besluit van VR zorgstrategische planning

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de zorgstrategische planning

Contact