Advies voorontwerp van besluit van VR zorgstrategische planning

    advies op vraag
    Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin
    Jo Vandeurzen
    Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de zorgstrategische planning

    Thema’s en trefwoorden