Advies voorontwerp decreet organisatie eerstelijnszorg

advies op vraag
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Jo Vandeurzen
Advies voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders

Het hervormingstraject is een belangrijke oefening die de eerste lijn zal versterken en zichtbaarder en kwaliteitsvoller maken. De actuele ontwikkelingen in het denken over de rol en het belang van de eerstelijnszorg zijn goed vertaald in dit voorontwerp van decreet. Het zet Vlaanderen internationaal op de kaart als regio met beleidsaandacht voor een innovatieve eerstelijnszorg.

Na een lange voorbereiding waar met alle betrokkenen werd nagedacht over de organisatie van de eerste lijn, is het goed dat dit decreet nu kan goedgekeurd worden. De reorganisatie kan dan echt ingang vinden.

De SAR WGG onderschrijft de ambitie van het voorontwerp van decreet: de eerste lijn versterken en hierin een betere samenwerking en integratie realiseren. Het voorontwerp verlaat de strikt medische invalshoek en vertrekt vanuit een bio-psychosociaal model waarbij de veelheid van aspecten binnen gezondheid en welzijn meer als een geheel worden benaderd. De persoonsgerichte en geïntegreerde aanpak en de integratie van welzijn en gezondheid komen goed uit de verf in de tekst.

De raad is van mening dat het decreet er moet komen, wat niet wegneemt dat er nog verbeterpunten zijn. Zo ligt er nog te weinig nadruk op de verschuiving van reactieve zorg en ondersteuning naar een populatiegerichte, proactieve benadering. De raad ziet immers in de eerstelijnszone een mogelijkheid tot integratie van eerstelijnszorg en volksgezondheid. Een nauwere samenwerking in de eerste lijn met de actoren van preventieve gezondheidszorg leidt tot meer continuïteit in zorg en ondersteuning. Voor de SAR WGG zit het sluitstuk van een populatiegerichte benadering in het verantwoordelijk stellen van de eerstelijnszone voor een bepaalde populatie. Op dat vlak leest het voorontwerp van decreet echter nog zeer vrijblijvend.

Contact