Brief nieuw professionalisme in zorg en ondersteuning als opgave voor de toekomst

In een gemeenschappelijke brief roepen de SAR WGG en de Vlaamse onderwijsraad (Vlor) de ministers Crevits en Vandeurzen op om een beleid te ontwikkelen dat het nieuwe professionalisme in zorg en ondersteuning helpt te realiseren. Beide adviesraden onderschrijven de visienota die de SAR WGG hierover in 2015 publiceerde.

In de visienota over het ‘nieuwe professionalisme in zorg en ondersteuning als opgave voor de toekomst’ beschrijft de raad wat hij verwacht van professionals om integrale zorg en ondersteuning en vermaatschappelijking van zorg mee waar te maken. Om deze visie te concretiseren en de professionals te ondersteunen in hun opdracht, moet er op drie domeinen verder gewerkt worden: arbeidsmarkt, onderwijs en overheidsbeleid. De Vlor engageert zich om mee na te denken hoe onderwijs kan bijdragen aan de realisatie van de visie.

Eén van de kernboodschappen uit de visienota is dat de SAR WGG meer wil inzetten op generalistische competenties van professionals in de zorg en ondersteuning. Daarom roepen we samen met de Vlor op om deze benadering zowel op het werkveld als in het onderwijs waar te maken.

Samenwerking met
VLOR

Contact