Jaarverslag SAR WGG 2016

In 2016 lagen heel wat dossiers op de tafel van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid. De raad blijft ervoor kiezen om zowel reactief als proactief te adviseren. De SAR WGG beoordeelt adviesvragen vanuit een globale visie op de zorg en ondersteuning die in de aflopen jaren neerschreven werd in verschillende visienota’s.

Contact