Jaarverslag SAR WGG 2018

In 2018 lagen heel wat dossiers op de tafel van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid. De raad blijft ervoor kiezen om zowel reactief als proactief te adviseren. De SAR WGG beoordeelt adviesvragen vanuit een globale visie op de zorg en ondersteuning die in de aflopen jaren neerschreven werd in verschillende visienota’s.

Dit jaarverslag 2018 is meteen het laatste jaarverslag van de SAR WGG. Eind 2018 hield de raad op te bestaan. De raad vervelde intussen tot de nieuwe Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Contact