Visienota integrale zorg en ondersteuning in Vlaanderen

Op eigen initiatief

In de Visienota "Integrale Zorg en Ondersteuning in Vlaanderen" is de SAR WGG op zoek gegaan naar een integraal zorg- en ondersteuningsmodel dat - binnen de context van een 'zorgende samenleving' - het hoofd kan bieden aan diepgaande wijzigingen in de maatschappelijke context. Zo een nieuwe visie op zorg en ondersteuning vraagt een heuse paradigmashift waarbij kwaliteit van leven en de behoeften, vragen en doelstellingen van de persoon met zorgbehoefte voorop staan.

Contact