Visienota Nieuw professionalisme in zorg en ondersteuning als opgave voor de toekomst

Nieuw professionalisme in zorg en ondersteuning als opgave voor de toekomst

In de visienota Nieuw professionalisme in zorg en ondersteuning als opgave voor de toekomst beschrijft de SAR WGG wat we in de toekomst verwachten van professionals om integrale zorg en ondersteuning en vermaatschappelijking van zorg mee te realiseren. Deze visienota is een eerste spin-off van een langlopend adviestraject (2015-2016) binnen de SAR WGG waarin we ook zullen aangeven wat we verwachten van de arbeidsmarkt, het onderwijs en het beleid om professionals te ondersteunen en ruimte te geven voor het bieden van integrale zorg en ondersteuning.
 

Contact