Werkprogramma SARWGG 2012

Het werkprogramma 2012 is net als het vorige opgebouwd rond de strategische doelstellingen die de adviesraad voor ogen heeft. Vanuit de missie en de visie van de raad werden enkele strategische doelstellingen ontwikkeld op zowel het bestuurlijk-organisatorisch als zorginhoudelijk vlak.

Op bestuurlijk-organisatorisch vlak wil de raad bijdragen tot een verbetering van de hulp- en dienstverlening voor alle zorgvragers en zorgverstrekkers. Hij wil daarbij een aantal impulsen geven binnen het domein van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, maar ook de aandacht vragen om een beleidsdomeinoverschrijdend beleid te voeren inzake welzijns-, Gezondheids- en gezinsmateries.

De operationele doelstellingen in dit werkprogramma worden geconcretiseerd in verschillende acties, die in de mate van het mogelijke vergezeld zijn van één of meer meetbare indicatoren.

Tot slot wordt opgemerkt dat dit werkprogramma een "rollend werkprogramma" is, dat in de loop van de periode kan bijgestuurd worden.